UWAGA!

OD GRUDNIA 2019 ROKU, SIEDZIBA AKADEMII MIEŚCI SIĘ

W JAWORZNIE,

UL. ZACISZE 8A 

 

 

Terapia Pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami

 w nauce czytania i pisania.

NAUKA CZYTANIA

 Dla kogo?

 - dla dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji,

 - dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,

 - dla dzieci z niższymi możliwościami intelektualnymi,

 - dla dzieci mających trudności z ortografią,

 - dla dzieci mających trudności z koncentracją uwagi,

 zaburzoną  percepcją wzrokową i słuchową.

- dla dzieci mających problemy w nauce czytania i pisania

 Koszt: 85,00zł/60minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/544819545642795

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.372013459590072.1073741836.199796550145098&type=3

 

 

 

Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 Dla kogo?

 - dla dzieci z niepełnoprawnością intelektualną,

 - dla dzieci z zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

 oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi,

 - dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju,

 - dla dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i emocji.

 Koszt: 85,00zł/60minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/541187146006035

 

 

Zajęcia dla dzieci z klas I-III, utrwalające materiał szkolny.

Dla kogo:

- dla dzieci mających problemy z opanowaniem materiału przerabianego w szkole podczas lekcji,

- dla dzieci potrzebujących wiecej czasu niż rówieśnicy na przyswojenie wiadomości i umiejętności szkolnych.

Podczas zajęć utrwalamy materiał zgodny z programem realizowanym w szkole.

Koszt: 85,00ZŁ/60minut

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/715200565271358

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/530957107029039

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/524535317671218

 

 

 

 

Terapia logopedyczna. 

 Dla kogo?

 - dla dzieci mających trudności w artykulacji głosek (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t,d,n),

dzieci których mowa ma zabarwienie nosowe oraz, u których budowa artykułu artykulacyjnego

nie jest prawidłowa pod kątem anatomicznym,

 - dla dzieci 3 letnich i starszych, które porozumiewają się za pomocą gestów i sylab,

 - dla dzieci, które ukończyły 3 latka i nie wymawiają którejkolwiek

 z samogłosek ustnych (o, a, e, i, y, u),

 - dla dzieci, które po ukończeniu 4 roku życia wymawiają głoski s-z-c-dz jak ś-ź-ć-dź,

 zmieniają głoski dźwięczne na bezdźwięczne, myla głoski dźwiękopodobne,

 - dla dzieci, które zniekształcają  lub zastępują głoski innymi dźwiękami mowy,

 - dla dzieci borykających się z niepłynnością mówienia –

 zacinają się, powtarzają sylaby.

 Koszt: 85,00zł/60minut

 

Trening Umiejętności Społecznych

 Trening grupowy przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem wysokofunkcjonującym,

zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz dla dzieci

mających problemy z przestrzeganiem norm i zasad

Koszt:

100,00zł/90minut 

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/668146919976723

https://www.facebook.com/GabinetPedagogicznyAkademiaPanaKleksa/posts/639107386214010

 

 

Terapia Ręki.

 Dla kogo:

 Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 - zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej

(wzmożone lub obniżone napięcie)

 - nieprawidłową postawę ciała

 - problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie  guzików  itp.)

 - problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)

 - problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)

 - zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej

 - problem z koordynacją ruchową

 Koszt: 80,00zł/45minut - zajęcia indywidualne

 

 

 

CENNIK OBOWIĄZUJE OD WRZEŚNIA 2020r.

 

 

Szybki kontakt

 Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Akademia Pana Kleksa”

Jaworzno, ul. św. Wojciecha 10

             669 228 444, 697 587 100