Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

„Akademia Pana Kleksa”

 

- Za korzystanie z usług pobierana jest opłata:

każdorazowo po zrealizowanych zajęciach lub w rozliczeniu miesięcznym

w formie przelewu bankowego lub gotówką.

- Opłaty za zajęcia grupowe należy dokonać przed rozpoczęciem

sesji w danym miesiącu.

- O nieobecności dziecka należy powiadomić,

najpóźniej do godziny 11:00 w dniu planowanych zajęć – po zgłoszeniu nieobecności, oplata

za zajęcia nie jest pobierana. Jeżeli były opłacone wcześniej, kwota ta jest odliczana

w następnym miesiącu.

- W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach, rodzic/opiekun

jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokość 100% ustalonej stawki.

- Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty,nauczyciela nie będzie pobierana opłata.

Na prośbę rodzica będzie można wyznaczyć inny termin zajęć – dotyczy jedynie zajęć indywidualnych.

Terapeuta, nauczyciel odwołując zajęcia również powiadamia o tym rodziców

z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Każde zajęcia mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka.

- Na zajęcia należy przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym tak,

aby mogły się one rozpocząć punktualnie.

W przypadku spóźnienia, zajęcia nie będą przedłużane.

- Konsultacje z rodzicami i rozmowy dotyczące dziecka przeprowadzamy

na początku lub na końcu sesji. Możliwe jest także dodatkowe,

dłuższe spotkanie w celu wyjaśnienia wszelkich dylematów związanych z terapią dziecka

po wcześniejszym ustaleniu terminu takiego spotkania.

- W trakcie zajęć dziecko pozostaje pod opieką terapeuty, nauczyciela prowadzącego zajęcia,

natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć

odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.

- Do sal, na zajęcia dzieci wprowadza terapeuta, nauczyciel o wyznaczonej godzinie.

- Terapeuta, nauczyciel ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali

lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

- Dziecko przynosi na zajęcia obuwie zmienne.

- Za rzeczy pozostawione w poczekalni, pracownicy Centrum nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Szybki kontakt

 Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Akademia Pana Kleksa”

Jaworzno, ul. św. Wojciecha 10

             669 228 444, 697 587 100