mgr Katarzyna Litka

Z wykształcenia jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem,  terapeutą, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistą Terapii Ręki

Ukończyłam:                       

–  studia magisterskie: Pedagogika Socjalno – Opiekuńcza;

– studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne;

– studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna;

– studia podyplomowe: Wychowanie Przedszkolne;

– studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna;

- studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna

  Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Kursy, szkolenia i warsztaty:

- szkolenie I i II stopnia "Diagnoza i Terapia Ręki"

- kurs kierownika wypoczynku,

- kurs wychowawcy wypoczynku/kolonii,

- szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży”,

– warsztaty: „Sala Doświadczania Świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu”;

– szkolenie: „Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna”;

– szkolenie: „Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

kurs wprowadzający”;

– kurs I stopnia: „Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii”;

– szkolenie: „Indywidualizacja nauczania w praktyce”;

– szkolenie: „Wykorzystanie kinestezjologii edukacyjnej w realizacji Programu Edukacyjno – Terapeutycznego ORTOGRAFFITI”;

– szkolenie: „Program Edukacyjno – Terapeutyczny OGTOGRAFFITI – kompleksowy program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce”;

– szkolenie: Metoda Dobrego Startu – część praktyczna;

– szkolenie podstawowe: Program Rozwoju Komunikacji – System gestów i symboli MAKATON

 I stopnia;

– szkolenie zaawansowane: Program Rozwoju Komunikacji – System gestów i symboli  MAKATON

 II stopnia;

– warsztaty: „Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa”;

– warsztaty: „Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowe – POWTARZAM, ROZUMIEM, NAZYWAM”;

– warsztaty: „Dziecko niemówiące w przedszkolu lub w szkole. Jak pomóc dziecku zacząć mówić”;

– warsztaty: „Jak zapobiegać dysleksji? Podstawy diagnozy i stymulacji funkcji poznawczych warunkujących szybką naukę czytania i pisania”;

– warsztaty: „Wykorzystanie MANDALI w nauczaniu początkowym”.

Doświadczenie zawodowe:

– Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (terapeuta);

– Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie (nauczyciel, terapeuta);

– Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie (nauczyciel) – nadal.

Inne:

Udział w projekcie unijnym pt. „CZYTAM! PISZĘ! LICZĘ! Wspieramy indywidualny rozwój

dzieci w Jaworznie”.

Szybki kontakt

 Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Akademia Pana Kleksa”

Jaworzno, ul. św. Wojciecha 10

             669 228 444, 697 587 100